Chính Sách Bảo Mật

Noithatcorp.com – Nội Thất Đà Nẵng bảo mật tất cả những thông tin cá nhân của bạn. Bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Noithatcorp.com như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định, chính sách bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Noithatcorp.com có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để Noithatcorp.com nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

Lịch sử tìm kiếm

Noithatcorp.com sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống nhằm cải thiện và có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi có sự đồng ý của bạn.

Bảo đảm an toàn thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được download để ghi chép các hoạt động trong một Website. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Trong trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và Noithatcorp.com không thể truy cập vào thông tin này.

Bất kể lúc nào bạn truy cập vào Website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thể cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Noithatcorp.com và sẽ đến trang web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này mà không cần phải báo trước. Khuyến khích người dùng thường xuyên xem để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Noithatcorp.com, xin liên hệ chúng tôi tại đây.

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này. Xem thêm: Điều khoản sử dụng.